KYP Plan logo

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Op al onze diensten, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op onze diensten, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing:

A. Module Algemeen B. Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice

Bovengenoemde modules zijn bij deze dienst, aanbieding/overeenkomst gevoegd.

Daarnaast kent KYP.nl gebruiksvoorwaarden en een privacy- en beveiligingsbeleid. De algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden kunt u via onderstaande links openen. Het privacy- en beveiligingsbeleid vind u via het kopje privacy beleid. Om PDF-bestanden te kunnen lezen, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Desgewenst kunt u de Algemene voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden en/of het privacy- en beveiligingsbeleid van KYP vanuit Adobe Acrobat Reader opslaan en afdrukken.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van kyp.nl site die wordt aangeboden door KYP B.V..

Module Algemeen

Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice

Deze voorwaarden maken deel uit van alle diensten, overeenkomsten en aanbiedingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van KYP B.V. en de gebruiker. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de gebruiker wordt door KYP B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.